เรียนกีตาร์ฟิงเกอร์สไตล์  Fingerstyle Guitar

เพลง : สุดใจ / ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

ขอขอบคุณ Original version
เพลง : สุดใจ
ศิลปิน : ปู พงษ์สิทธิ์  คำภีร์
เรียบเรียงเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร
เรียบเรียงเพื่อการศึกษา : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
บรรเลง : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang

 

เพลง : พระราชาผู้ทรงธรรม / ธงไชย  แมคอินไตย์ 

ขอขอบคุณ Original version
เพลง : พระราชาผู้ทรงธรรม
ศิลปิน : ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)
คำร้อง/ทำนองโดย กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ
เรียบเรียง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
เรียบเรียงเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร
เรียบเรียงเพื่อการศึกษา : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
บรรเลง : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
 

เพลง : พระราชาผู้ทรงธรรม / ธงไชย แมคอินไตย์

ขอขอบคุณ Original version
เพลง : พระราชาผู้ทรงธรรม
ศิลปิน : ธงไชย แมคอินไตย์(เบิร์ด)
คำร้อง/ทำนองโดย กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ
เรียบเรียง : วีรภัทร์ อึ้งอัมพร
เรียบเรียงเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร
เรียบเรียงเพื่อการศึกษา : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
บรรเลง : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
 

เพลง : อยากบอกรัก / ธงไชย  แมคอินไตย์

ขอขอบพระคุณ Original Version

เพลง : อยากบอกรัก

 

ศิลปิน : คุณธงไชย  แมคอินไตย์
คำร้อง : คุณกสิ  นิพัฒน์ศิริผล
ทำนอง : คุณจักรกฤษณ์  มัฆนาโส
เรียบเรียง  : คุณจักรกฤษณ์  มัฆนาโส
บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่
เรียบเรียงเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร
เรียบเรียงเพื่อการศึกษา : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
บรรเลง : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
 

 

 

เพลง : ปราสาททราย / สุรสีห์  อิทธิกุล

 
ขอขอบพระคุณ Original Version
เพลง : ปราสาททราย
ศิลปิน : สุรสีห์ อิทธิกุล
คำร้อง : พี่ดี้
เรียบเรียง/ทำนอง : พี่อ้อง
บริษัทจีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่
เรียบเรียงเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร
เรียบเรียงเพื่อการศึกษา : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
บรรเลง : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
                                                                                                
 

เพลง : สุดใจ / พงษ์สิทธิ์  คำภีร์

ขอขอบพระคุณ Original Version
เพลง : สุดใจ
ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์  คำภีร์
เรียบเรียงเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร
เรียบเรียงเพื่อการศึกษา : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
บรรเลง : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
 

เพลง : ไกลแค่ไหนคือใกล้ / Getsunova

ขอขอบพระคุณ Original Version
เพลง : ไกลแค่ไหนคือใกล้
ศิลปิน : getsunova
คำร้อง / ทำนอง / เรียบเรียง : ปณต  คุณประเสริฐ
โปรดิวเซอร์ : คชภัค  ผลธนโชติ
สังกัด : Duckbar
เรียบเรียงเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร
เรียบเรียงเพื่อการศึกษา : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
บรรเลง : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
 
 
 

เพลง : อยากได้ยินว่ารักกัน / อัสนี โชติกุล;วสันต์ โชติกุล

ขอขอบพระคุณ Original Version
เพลง : อยากได้ยินว่ารักกัน
ศิลปิน : อัสนี โชติกุล, วสันต์ โชติกุล
คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : ธนา ลวสุต
เรียบเรียง : ธนา ลวสุต, อัสนี โชติกุล
เรียบเรียงเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร
เรียบเรียงเพื่อการศึกษา : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
บรรเลง : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
 
 
เพลง : คนสุดท้าย / อัสนี โชติกุล
 
ขอขอบพระคุณ Original Version
เพลง : คนสุดท้าย
ศิลปิน : อัสนี โชติกุล
คำร้อง : อาทิตย์  สาระจูฑะ
ทำนอง : วีรภัทร์  อึ้งอัมพร
เรียบเรียง : วีรภัทร์  อึ้งอัมพร
เรียบเรียงเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร
เรียบเรียงเพื่อการศึกษา : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
บรรเลง : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
 
 

เพลง : เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) / เพชร โอสถานุเคราะห์

ขอขอบพระคุณ Original Version
เพลง : เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ)
ศิลปิน : เพชร โอสถานุเคราะห์
คำร้อง : เพชร โอสถานุเคราะห์
ทำนอง : เพชร โอสถานุเคราะห์
เรียบเรียง : เพชร โอสถานุเคราะห์
สังกัด : GMM Grammy
เรียบเรียงเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร
เรียบเรียงเพื่อการศึกษา : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
บรรเลง : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
 

เพลง : บ้านฉัน / มาลีฮวนน่า

ขอขอบพระคุณ Original Version
เพลง : บ้านฉัน
ศิลปิน : อาจารย์คฑาวุธ  ทองไทย
คำร้อง : อาจารย์มณเฑียร แสงสุวรรณ
ทำนอง : อาจารย์มณเฑียร แสงสุวรรณ
เรียบเรียง : อาจารย์คฑาวุธ  ทองไทย
สังกัด :   บริษัท มาลีฮวนน่า อาร์ต เร็คคอร์ด
เรียบเรียงเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร
เรียบเรียงเพื่อการศึกษา : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
บรรเลง : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychangเพลง
 

เพลง : คำถามซึ้งไร้คนตอบ / getsunova

ขอขอบพระคุณ Original Version
เพลง : คำถามซึ้งไร้คนตอบ
ศิลปิน : getsunova
คำร้อง : ปณต คุณประเสริฐ
ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง : คชภัค ผลธนโชติ, สุกฤษ ศรีเปารยะ, ปณต คุณประเสริฐ
สังกัด :   Duckbar
เรียบเรียงเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร
เรียบเรียงเพื่อการศึกษา : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
บรรเลง : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang

เพลง : มากกว่ารัก Fingerstyle Version

ขอขอบพระคุณ Original Version
เพลง : มากกว่ารัก
ศิลปิน : โรส ศิรินทิพย์
Ost. Sorry SarangHaeyo
เรียบเรียงเพื่อวัตถุประสงค์ใช้ในการศึกษาเท่านั้น มิได้นำไปใช้เพื่อแสวงหากำไร
เรียบเรียงเพื่อการศึกษา : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychang
บรรเลง : Fingerstyle Solo Guitar By Guitarbychangขอขอบคุณ Original Version

Fingerstyle guitar กีตาร์สไตล์นิ้ว

ความไพเราะที่สร้างสรรค์ได้ด้วยนิ้วมือของเราเอง  การเล่นกีตาร์อีกสไตล์หนึ่งที่ผู้เล่นกีตาร์ใฝ่ฝันอยากจะเล่นเป็น  และปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมอย่างสูง

Pop Fingerstyle

รูปแบบการเล่นที่มี Melody, Chord, Bass บรรเลงสร้างสีนสันไปด้วยกันโดยใช้กีตาร์เพียงตัวเดียว  เราอาจจะร่วมร้องไปด้วยก็ได้หรือไม่ร้องก็ได้  เพราะมีกีตาร์เป็นตัวบรรเลงอยู่แล้ว  คนฟังก็ฟังรู้เรื่อง  เข้าใจและซาบซึ้งถึงความไพเราะถึงบทเพลงที่เรากำลังบรรเลงอยู่

ด้วยประสบการณ์มากว่า  30 ปี ในด้านการสอนดนตรี อ.ช้างได้พัฒนาตำราเรียน เอกสารประกอบการเรียน แบบฝึกหัดและเทคนิคการเล่น เพื่อให้เหมาะสมตามความสามารถของผู้เรียน

เรียนอะไรบ้าง

การอ่านโน้ตสากล (บรรทัด 5 เส้น), Tab

การดีดกีตาร์แบบ Rest and Free Stroke, Arpeggio, Tremolo

บันไดเสียง  Major, Minor Scale

Type Chord Major, Minor, 7

Skill แบบฝึกเพื่อพัฒนาการเล่นกีตาร์

เรียนเพลง Fingerstyle, เพลงพระราชนิพนธ์, คลาสสิค

การเล่น Slap Guitar (ตบกีตาร์)

การแกะเพลง

การเรียบเรียงเพลงแนว Fingerstyle

อัตราค่าเรียน

4 ชั่วโมง / 500 บาท

ค่าตำราเรียน 150 บาท (ค่าตำราเรียนชำระครั้งแรก)

ตัวอย่างเพลง Pop Fingerstyle ที่จะเรียน

ทิ้งไว้กลางทาง / โปเตโต้

คนสุดท้าย / อัสนี วสันต์

อยากได้ยินว่ารักกัน / อัสนี วสันต์

คิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียว / เจนนิเฟอร์ คิ้ม

ความคิด / แสตมป์

ไกลแค่ไหนคือใกล้ / getsunova

คำถามซึ้งไร้คนตอบ / getsunova

Home / michael bubel

มากกว่ารัก / โรส ศิรินทิพย์

ยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ / ดาเอ็นโดรฟิน

รักไม่ต้องการเวลา / klear

Kiss the Rain / yiruma

Say Anything / X Japan

Crucify My Love  / X Japan

ใจกลางความรู้สึกดีดี / เอ๊ะ จิรากร

เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) / เพชร โอสถานุเคราะห์

คิดถึง / หรั่ง ร็อคเครสต้า

จากนี้ไปจนนิรันดร์ / เอ๊ะจิรากร

อยากบอกรัก / เบิร์ด ธงไชย

บ้านฉัน / มาลีฮวนน่า

แสงจันทร์ / มาลีฮวนน่า

ยังไม่พ้นขีดพันตราย / บอย

ดาว / pause

โอ๊ย โอ๊ย / pause

เพื่อเธอตลอดไป / ศักดา

รักเธอทั้งหมดของหัวใจ / pause

ความลับ / pause

เพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิต

เพลงพระราชนิพนธ์สายฝน

Romance

Canon in D (Full version)

Right Here Waiting

 

เวลาเปิดสอน

จันทร์-ศุกร์

รอบ 1            17.00-18.00 น.

รอบ 2            18.00-19.00 น.

รอบ 3            19.00-20.00 น.

เสาร์-อาทิตย์

รอบ 1            10.00-11.00 น.

รอบ 2            11.00-12.00 น.

รอบ 3            14.00-15.00 น.

รอบ 4            15.00-16.00 น.

 • ค่าเรียน 4 ชม./ 500 บาท
 • ค่าหนังสือเรียน 150 บาท (ค่าหนังสือจะจ่ายแค่ครั้งแรกเท่านั้น) 
 • เรียนสัปดาห์ละครั้ง ครั้งละ 1 ชม. หรือผู้เเรียนกำหนดจำนวนครั้งที่จะเรียน / สัปดาห์
 • ผู้เรียนไม่ต้องนำกีตาร์มาหรือจะนำมาเองก็ได้ตามสะดวก
 • เมื่อผู้เรียนลงเรียนแล้ว  และมีความจำเป็นจะต้องขาดเรียน  ผู้เรียนสามารถแจ้งลาเรียนได้  ผู้เรียนจะไม่เสียชั่วโมงเรียนที่ลาไป  และสามารถเรียนชดเชยชั่วโมงที่ขาดไปได้

เกี่ยวกับ อ.ช้าง

ครุศาสตร์บัณฑิต (กีตาร์)

ศิลปศาสตร์บัณฑิต  (นิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณา)

 

ศึกษาด้านกีตาร์กับอาจารย์

อ.Nobu Matsumura

อ.Hucky Eichelmann

อ.Chao Vongdasak na Champassak

อ.กีรตินันท์  สดประเสริฐ์

อ.สุวิช  กลิ่นสมิทธิ์

อ.ประสาน เลิศอมรไชยกิจ

ประสบการณ์ด้านการสอน

อาจารย์โรงเรียนดนตรี YAHAMA จังหวัดเพชรบุรี

อาจารย์โรงเรียนดุริยะการดนตรี (ศาลาว่าการกรุงเทพ)

อาจารย์โรงเรียนดนตรีคีตพัฒน์ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (ภาคเอกชน) สถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน

 

  • 2.jpg
   ตัวอย่างเพลงที่จะเรียน ไกลแค่ไหนคือใกล้ / getsunova คำถามซึ้งไร้คนตอบ / getsunova ชีวิตเดี่ยว / เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ feat.getsunova ความเงียบดังที่สุด / getsunova ที่เหลือ / ...
  • แผนที่ใหม่ลงเว็ป.jpg
   ติดต่อสอบถาม หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่นี่ สถานที่ตั้ง fingerstyle by chang ที่ตั้ง : 209/28 อา...
  • 26-5-2559 12-53-33.jpg
   คนไม่มีเวลา เพลงนี้ถ่ายคลิปที่จังหวัดประจวบฯ เริ่มจากโรงเรียนประจวบวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนที่เรียน...
  • เพลง : สุดใจ / ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ขอขอบคุณ Original version เพลง : สุดใจ ศิลปิน : ปู พงษ์สิทธิ์...
Visitors: 82,885