บริการสอนแบบเรียนสดในสตูดิโอ

เนื้อหาที่จะเรียน (คร่าวๆ)

- เรียนการอ่านโน้ตดนตรีสากลบรรทัด 5 เส้น, TAB, โน้ตใน Position ต่าง ๆ ของกีต้าร์ทั้ง 6 สาย

- เรียนการดีดแบบ Rest&Free Stroke,  Arpeggio,  Tremolo

- เรียนบันไดเสียง Major& Minor 1-2  Octave,  Chord,  Interval

- เรียน Type  Chord  major,  minor,7, Exercises ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเล่นให้ก้าวหน้าขึ้น

- เรียนเพลง Fingerstyle, เพลงพระราชนิพนธ์, Renaissance, Baroque, Classic Romantic

- เรียนฝึกการใช้กล้ามเนื้อเพื่อการจัดวางระบบนิ้วมือขวาและมือซ้ายให้สามารถเล่นได้อย่างถูกต้อง

  และนิ้วมีความคล่องตัวในการเล่นกีตาร์

- Slapping Guitar (ตบกีตาร์)

- Melodic  Percussive  Fingerstyle (โซ่โล่พร้อมตบกีตาร์)

- เรียนเรียบเรียงเพลง Guitar Fingerstyle  แบบไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องทฤษฎีดนตรีสากล

- เรียนการบันทึกตัวโน้ตลงในโปรแกรมการเขียนเพลงจากคอมพิวเตอร์

 

ค่าเรียนกีตาร์แบบเรียนสดในห้องเรียน

เรียนสดในห้องเรียน  ราคา 4 ครั้ง ราคา  700 บาท  (1 ครั้งนับ 1 ชม.) 

ฟรีหนังสือเรียน 150 บาท จ่ายแค่ครั้งเดียว

เรียนต่อเนื่องทุกอาทิตย์

 

Visitors: 82,158